Skicka till en kollega
Företags samhällsansvar
Skriv ut

Specta vägledas av principerna om ansvarsfullt företagande och som grund för sin företagsamhet skapar företaget möjligheter för integration av ekonomiskt engagemang och ekonomiska krav samt intressen av de anställda, samarbetspartners, kunder och samhället.

Specta fokuserar på följande samhällsansvars områden:

 • Hälso- och arbetsskydd
 • Kvalitetspolicy
 • Miljöskydd

Arbetarskydd

Specta betraktar hälso- och arbetarskydd som en prioriterad uppgift för företagsledning. Därför tar företaget följande ansvar:

 • Kontroll av iakttagandet av rysk lagstiftning och internationella standarder för hälso- och arbetarskydd.
 • Skapande av en företagskultur baserad på hälso- och arbetarskydds krav. Företaget prompt håller på med briefingar om industriell säkerhet och hälsoskydd för att höja kompetensen hos de anställda.
 • Förbättring av produktionsprocesser, införande av avancerade tekniker och modernisering av utrustning för att ansvara för säkra arbetsförhållanden.
 • Förebyggande av olyckor, olycksfall i arbetet, och när de inträffar, utförande av officiella undersökningar och utarbetning av åtgärder för att förhindra liknande situationer.
 • Organisation av gynnsamma villkor för arbete och vila, vilket ger de anställda en utökad förmånspaket, inklusive medicinsk försäkring, ytterligare betalningar till anställda vid ett barns födelse, etc.

  

Kvalitetspolicy

Företagsledningen gör sitt yttersta för att producera högkvalitativa produkter som möter nationella och internationella standarder och kunders krav, att sätta konkurrenskraftiga priser, förbättra tekniker och utveckla av företags infrastruktur.

Specta realiserar kvalitetspolicy inom följande områden:

 • Oavbruten förbättring av kvalitetsstyrningssystem i enlighet med internationella normer. Produktionen är certifierad av DNV enligt ISO 9001 (kvalitetsledningssystem), ISO 14001 (miljöledningssystem) och OHSAS 18001 (ledningssystem för industriell säkerhet och arbetarskydd).
 • Införande av nya progressiva tekniker, automatisering och optimering av produktionsprocesser och kvalitetskontroll för att minimera kostnaderna för tillverkning och produktleveranser.

Specta lägger stor vikt vid översynen av politiken i fråga om kvalitet vid tillverkning. Företagets anställda planmässigt utbildas, jämte organiserar företaget yrkesutbildning på ett regelbundet sätt.

Miljöprojekt

För Specta, som en av de största tillverkarna av förpacknings polyester (PET) band i Europa, är det oerhört viktigt att minimera förbrukning av energi och råvaror i tillverkningsprocessen. Därför använder företaget innovativa tekniker som inte skadar miljön och bidrar till att minska förbrukning.

Till exempel, den genomsnittliga tiden för en nedbrytning av en plastflaska utgör nästan 450 år. Ökande volymer av plastavfall orsakar giftiga föroreningar av mark, floder, sjöar och hav. Global miljöförstöring orsakar många regeringar att vidta beslutsamma åtgärder för att utveckla avfallshanteringssystemet.

Efter den globala miljöstrategin förvärvade Specta anläggning för bearbetning av PET-flaskor i Leningradregionen. Genom att använda avancerad utrustning återvunnas plastflaskor till PET-flingor, som sedan fungerar som en råvara för produktion av PET-förpackningsband. Med tysk teknik, som införts av företaget i staden Kostroma, kan man använda 100% återvunnet material (PET-flingor) i produktionen. Specta planerar att öka volymerna av bearbetning av råvara upp till 1 000 ton per månad.

  

Kontakta oss

  Kontakta oss
  Om du vill veta mer om varornas kostnad, leveranstider, kampanjer, lämna din feedback, förslag och kommentarer
  Ange koden från bilden:
  captcha