Published on Specta (https://specta.se)

Band, UN260

Language
Svenska

Termotransferband är avsedda för termotransferskrivare och är en förbrukningsvara baserad på polyesterfilm med färgskikt.

Det används för att lägga upp olika uppgifter på papper, halvmatta och syntetiska material, etiketter och klistermärken.

Bandet är en högteknologisk produkt med komplex struktur. Det tillverkas av polyesterfilm, där ena sidan är täckt med ett färgskikt av en viss färg, och den andra med en speciell substans som verkar som ett smörjmedel mellan bandet och skrivarens termohuvud för att förhindra förtidigt slitage och skador.

UN260 vaxband är ett billigt vaxbaserat band som är avsett för utskrift på obestruket, bestruket och glättat papper. Vaxfärgband används inom handeln och industrin för godsmärkning.

Industriell märkning och inventering

Alla företag behöver bearbeta ”pappersinformation” för de objekt eller föremål som deras verksamhet omfattar. Ju mer exakta uppgifterna är, desto lägre blir sannolikheten att fel uppstår i verksamheten.

Huvuddelen av denna information har formen av tekniska beskrivningar och streckkoder på ytan av självhäftande etiketter eller klistermärken.

Specta Interpak är specialiserat på utveckling och implementering av omfattande industriella märkningslösningar, som innebär användning av ett medium – en självhäftande etikett eller ett klistermärke, en termotransferskrivare (enheten som skriver ut på mediet) och mjuk/hårdvara för streckkodsapplicering och läsning. Informationen på informationsmediet i form av en plastetikett eller ett klistermärke förblir stabilt i öppen förvaring, motstår svår smuts, svagare kemiska lösningar, och dessutom är etikettens/klistermärkets yta mycket motståndskraftig mot mekanisk påverkan.

Lösningar för lagerhållning av metallprodukter

Lagerhållning av metallprodukter kräver detaljerad databehandling:

  • registrering av inkommande material med ID-nummer för smältor, stålkvaliteter, vikt och dimensioner
  • hantering på plats av försändelser, förpackningar, buntar, rullar och enstaka produkter.
  • utarbetande av selektiva listor och fördelning av material enligt beställningar
  • hantering av rester av bearbetat material – med tydlig uppdelning efter ursprung och för externa tjänster – registrering av varor som ska skeppas och tilldelning av material enligt beställningar.

LÖSNING:

Pålitlig inventering av produktflöden med SPECTA POLYPLAST-etiketter och -klistermärken samt streckkoder för lagerhållning av metallprodukter.

Identifiering för intern verksamhet, inventering och lagring

Individuella etiketter läggs på inkommande material/produkter. Detta förhindrar eventuella fel i databaserna. Produktinformation blir tillgänglig i realtidsmiljö.

Orderhantering

Orderinformation kommuniceras till arbetsstationer i arbetsflödet, beroende på dess prioritet.

Returer av restlager med råmaterial till lager

Vid orderexpediering registreras information om återstående lager av råmaterial in i databasen. En streckkod på etiketten hjälper till att hitta rätt sektion, varvid värdet av det kvarstående råmaterialet förs in, utan några misstag.

Produktleveranser

Programvara för produktionshantering möjliggör snabb utskrift av etiketter och klistermärken för märkning av en viss order så att varorna kan avskrivas från färdigvarulagret utan felaktigheter.

Streckkoder för datorstödd inventering

Korrekt streckkodning gör att man effektivt kan placera ut och hitta råmaterial för bearbetning på lagret. Samtidig användning av streckkoder för märkning av varor och lagerplatser underlättar ett datorstött materialflöde och effektiv hantering av lagervaror.

Viktiga funktioner för effektiva lösningar

  • Ett pålitligt medium – en stark etikett eller klistermärke
  • Termotransferskrivare applicerar informationen på ett medium
  • Logisk datastruktur
  • Förgrenat CAM-system
Band, UN260