Skicka till en kollega Industrilösningar
Stålbandningsmaskiner
Typ av verktyg
Bandbredd
Anslutningstyp
SPECTA SUMO
SPECTA SUMO
SPECTA SUMO-tvingen är ett lätt och kompakt verktyg för bandning av flera olika slags produkter.

Åtstramningseffekten kan lätt justeras genom att ändra trycket. Då bandet stramas åt kapar skäraren i ändan av tvingen behändigt av bandet.

Tvingen används tillsammans med låspress.

Bandet spänns fast med låsfog.

ModellStandard och HT bandMax.
bandspänning,
N
Vikt,
kg
Tryckluft,
bar
Bredd, mmTjocklek, mm
SPECTA
SUMO
19-320.5-1.280004.54-6

SPECTA SUMO 764
SPECTA SUMO 764
SPECTA SUMO764-tvingen är ett kompakt tryckluftsverktyg för bandning av olika slags runda laster och laster med raka kanter.

Den används tillsammans med låspress.

Bandets högsta åtstramningshastighet är 6 m/min.

ModellStandard och HT bandMax.
bandspänning,
N
Vikt,
kg
Tryckluft,
bar
Bredd, mmTjocklek, mm
Tensioner
SUMO 764
19, 25, 320.6-1.190004.25-6.5
SPECTA KATANA
SPECTA KATANA
SPECTA KATANA-låspressen är en lätt och kompakt tryckluftsmaskin med två pressar på bägge sidorna om maskinen.

SPECTA KATANA är ytterst lättanvänd och fungerar med one touch-princip.

Den används tillsammans med bandtving.

ModellStandard och HT bandVikt,
kg
Plombdimension,
mm
Tryckluft,
bar
Bredd, mmTjocklek, mm
SPECTA
KATANA
19, 25, 320.5-1.24.745 min.4-6

SPECTA SAMURAI
SPECTA SAMURAI
SPECTA SAMURAI är en tryckluftsmaskin, med ytterst stor åstramningskraft. Maskinen är särskilt lämpad för bandning av rör, stålrullar och andra metallprodukter.

Den är framtagen för ytterst krävande förhållanden.

Bandet spänns fast med låsfog.

SPECTA SAMURAI är ytterst användarvänlig. Då man trycker på ”1”, stramar maskinen åt bandet kraftigt och snabbt. Då man trycker på ”2”, gör den en låsfog och kapar av bandet. Maskinen används med maskinbalansblock.

ModellStandard och HT bandMax.
brottgräns,
N
Vikt,
kg
Plombdimension,
mm
Luftdryck,
bar
Bredd, mmTjocklek, mm
SAMURAI19, 25, 320.5-1.280001345-574.4-6

SPECTA SAMURAI 716
SPECTA SAMURAI 716
SPECTA SAMURAI 716 är en kompakt tryckluftsmaskin avsedd för bandning av olika runda produkter och produkter med rak kant.

Den används i stor utsträckning för packning av relativt lätta laster inom stål- och metallindustrin.

Bandet spänns fast med låsfog.

Bandets högsta åtstramningshastighet är 5 m/min.

ModellStandard och HT bandMax.
bandspänning,
N
Vikt,
kg
Plombdimension,
mm
Tryckluft,
bar
Bredd, mmTjocklek, mm
SAMURAI 71616, 190.4-0.8
(standard)0.4-0.63
(HT)
45004225.5-6.5

SPECTA SAMURAI 742/752
SPECTA SAMURAI 742/752
SPECTA SAMURAI 742 och 752 är tryckluftsmaskiner lämpade för bandning av runda produkter och produkter med rak kant.

De används i stor utsträckning inom stål- och metallindustrin.

Bandet spänns fast med låsfog. Låsets minimilängd är 45 mm. Maskinen används med maskinbalansblock. Bandets högsta åtstramningshastighet är 6 m/min.

Specta Samurai 752 fungerar med lågt tryck: 4,5 at.

ModellStandard och HT bandMax.
bandspänning,
N
Vikt,
kg
Plombdimension,
mm
Tryckluft,
bar
Bredd, mmTjocklek, mm
SAMURAI 742

SAMURAI 752

19, 25, 320.6-1.0
(standard)

0.63-0.8
(HT)

90001045
min.
5.5-6.5

SPECTA PRESTO
SPECTA PRESTO
Tryckluftsdrivet låslöst SPECTA PRESTO används brett för bandning av laster med platt eller rund yta. Lättviktig modell.

Typ av bandbindning – utan lås, friktionssvetsning.

Verktyget har pneumatisk bandspännare och mekanisk friktionssvetsning.

Minimal längd av last – 150 mm vid platta ytor.

Minimidiameter – 1000 mm vid runda ytor.

ModellStandard och HT bandMax.
bandspänning,
N
Vikt,
kg
Tryckluft,
bar
Bredd, mmTjocklek, mm
SPECTA
PRESTO
13, 16, 19

0,4 – 0,63 (0,8* -alternativ)
(Standard)   

0,4 – 0,63 (Höghållfast)

55005,36-7
SPECTA PEGAS
SPECTA PEGAS
Tryckluftsdrivet låslöst SPECTA PEGAS används brett för bandning av laster med platta ytor.

Typ av bandbindning – utan lås, friktionssvetsning.

Minimal längd av last – 200 mm vid platta ytor.

ModellStandard och HT bandMax.
bandspänning,
N
Vikt,
kg
Tryckluft,
bar
Bredd, mmTjocklek, mm
SPECTA
PEGAS
13, 16, 19

0,4 – 0,63 (Standard)   

0,4 – 0,63 (Höghållfast)

550096-7
SPECTA KRONOS 407
SPECTA KRONOS 407
SPECTA KRONOS 407 är ett mekaniskt stålbandsverktyg för packning av produkter med rak kant, såsom stålskivor, pallar, tegel och virke.

Bandinmatningens strap sequenced punching underlättar betydligt användarens arbete och förlänger verktygets användningstid. De smidda hävstängerna möjliggör större åtstramningskraft än i andra modeller av samma typ.

Verktygets samtliga delar är i metall, vilket gör det ytterst pålitligt. De rörliga delarna behöver i praktiken ingen smörjning alls. En skruvfjäder underlättar hanteringen av bandet.

Verktyget kan användas vertikalt.

ModellBand bredd,
mm
Band tjocklek, mmVikt,
kg
Snittförslutning
SPECTA KRONOS 40713-200.4-0.633.75Triple notch sealing

SPECTA ATLAS
SPECTA ATLAS
Handverktyget SPECTA ATLAS används för bandning av olika varor med stålband inom olika ekonomiska sektorer, bl. a. i metallbearbetning, träbearbetning, byggmaterialtillverkning m.m.

Ett standard stålband typ SPECTA PRIMA används.

Anslutningstyp: låsbar, med ett snitt på vardera sidan.

Produkten är avsedd för användning inomhus och utomhus i alla klimatzoner.

SPECTA ATLAS har en solid och enkel konstruktion, vilket säkerställer dess höga driftsäkerhet.

Verktyget är lätt att driva och underhålla. Tack vare verktygets unika utformning passar det perfekt till bandning av varor med en liten diameter.

ModellBandVerktygets vikt,
kg
Låsets genomsnittliga styrka
BandtypBandbredd, mmBandtjock, mm
SPECTA ATLASstål13, 16, 19*0,4 – 0,633,580% av bandstyrkan

*anges vid beställning

Kontakta oss

    Kontakta oss
    Om du vill veta mer om varornas kostnad, leveranstider, kampanjer, lämna din feedback, förslag och kommentarer
    Ange koden från bilden:
    captcha