Skicka till en kollega
Nordamerikas järnvägar nu framkomliga för Specta
05.11.2019

I år har Spectas plastband för bindning ännu en gång bekräftat sin höga kvalité genom att ha erhållit certifiering av Association av Amerikanska Järnvägar (AAR). AAR ansvarar för uppfyllande av standarder och specifikationer angående beståndsdelar, vilket garanterar en acceptabel trafiksäkerhet.

De utvalda exemplen av plastband för bindning och deras sammankopplingar skickades för prov till AAR, där efter en rad genomförda prov har Specta listats som en godkänd producent och leverantör av plastband för bindning. Värt att påminna att i våras 2019 var vårt företag med på denna lista som en producent av stålband för bindning.

Tack vare AAR:s godkännande kan Specta leverera förpackningsband till de företag som ingår i AAR och använda Spectas godkända bandtyper vid järnvägsleveranser genom hela Amerika!

Detta kommer i stor utsträckning utvidga Spectas leveransgeografi och öka antalet potentiella kunder – bl.a. inom USA:s järnmetallurgi. De flesta levererar sina laster via järnvägar och alla förpackningsband som används måste prövas av AAR. I enlighet med Associationens krav är det endast de godkända banden som kan användas vid leveranser i öppna vagnar – något som Associationen sätter särskilt strikta krav på.

AAR:s godkännande innebär att förpackningsband Specta möter säkerhetskrav och är ett exempel av hög kvalitet. Certifiering av AAR bekräftar på nytt att Specta tillverkar moderna förpackningsmaterial som är tillförlitliga i hela världen. Nu kan företagets produkter användas vidsträckt på USA:s marknad oavsett typen av laster och leveranssättet.

Kontakta oss

    Kontakta oss
    Om du vill veta mer om varornas kostnad, leveranstider, kampanjer, lämna din feedback, förslag och kommentarer
    Ange koden från bilden:
    captcha