Skicka till en kollega
Med omsorg om natur: Certifiering på en ny nivå
28.03.2018

Volgastrap, som är produktionsbolag för SPECTA-koncernen, har nått en ny kvalitetsnivå av det integrerade ledningssystemet. Dess överensstämmelse med kraven i den nya utgåvan av ISO 9001 och ISO 14001 standarder bekräftats med certifikatet i år.

I 2018 har certifikatets omfattning utökat, tidigare omfattade certifikatet bara stål- och PET-bands prduktion, nu har ävenledes märkningsprodukter certifierats.

Man kan ju komma ihåg att lagstiftningsförändringar berörde två grundläggande standarder som är ISO 9001 kvalitetsledningssystem och ISO 14001 miljöledningssystem.

Innovationer i ISO 9001 gjorde det möjligt att uppnå överensstämmelse med andra standarder i förvaltningssystemet, vilket underlättar företagens arbete. Standarden speglar nu alla berörda aktörers behov, både tillverkare och konsumenter, också medger det att flexibelt anpassa sig till förändrade globala förhållanden.

Kraven i lagstiftningen har blivit hårdare inom miljöledning, vilket är ganska logiskt i samband med de växande miljöproblemen i världen. Den nya utgåvan av ISO 14001 uppmuntrar tillverkarna att ägna mer uppmärksamhet åt miljöskydd. Att minska miljöriskerna bör bli en av de strategiska inriktningarna för ett tillverkningsföretag.

Att följa de nya ISO 14001-standarderna innebär idag att aktivt genomföra program för att skydda miljön och skydda den från skadliga påverkan av produktionen. Nu måste producenterna ta en mer ansvarsfull inställning till miljöaktiviteter och vara uppmärksam på produktens livscykel och återvinning.

Övergången till ett nytt certifieringssystem medgav att Volgastrap skulle fokusera på att uppnå de planerade resultaten. Återigen har produktionsbolaget inom SPECTA-koncernen visat att ansvarsfull inställning till ledningens kvalitet, och i synnerhet till miljön, är den viktigaste delen av företagets professionella image.

 

Kontakta oss

    Kontakta oss
    Om du vill veta mer om varornas kostnad, leveranstider, kampanjer, lämna din feedback, förslag och kommentarer
    Ange koden från bilden:
    captcha