Skicka till en kollega
Märkning av produkter av icke-järnmetaller: viktigt att poängtera
04.10.2019

Koppar, aluminium, zink, tenn, bly, nickel, krom är egentligen en grupp av icke-järnhaltiga metaller som obegränsat används i nutida industrin. Icke-järnmetaller tillverkas på ett särskilt sätt: man fokuserar mycket på kvaliteten av den färdiga produktens yta: att det har bildats en oxidhinna på ytan, samt den är ytterligare grov och har porös struktur.

Det är därför det är svårt att märka produkter av icke-järnmetaller – lim och färg har dålig vidhäftning på en sådan yta. 

Efter att ha analyserat särskilda ytor av produkter av icke-järnmetaller har Spectas specialister utvecklat en märkningslösning för icke-järnhaltiga metaller dvs. Specta Ultraplast 501.RP etiketten.

En obestridlig fördel av den nya glansiga etiketten av polyolefin Specta Ultraplast 501.RP är ett förstärkt klisterlager. Det används inte bara vid en dålig vidhäftning utan också med oenhetliga och kontaminerade ytor av produkter av icke-järnmetaller och legeringar som erhålls med hjälp av kemikalier.

För att skapa Ultraplast 501.RP etiketten har Spectas specialister observerat alla egenskaper av dessa material och de största producenterna av icke-järnmetall i Östra-Europa.

Detta tätta samarbete bidrog till en ny etikett med de mest väsentliga egenskaperna. Tack vare den ökade vidhäftningen fästs den även vid de mest komplicerade ytorna. Etiketten är svår att smutsa ner och har en bra färgvidhäftning. Med hjälp av en permanent markör kan man märka etiketten. Samma material Ultraplast kan användas även under temperaturvariationer från -30 till 80 grader.

Spectas nya lösning kan vara till nytta inom olika moderna industrier: från maskinteknik och metallbearbetning till radioelektronik.

Kontakta oss

    Kontakta oss
    Om du vill veta mer om varornas kostnad, leveranstider, kampanjer, lämna din feedback, förslag och kommentarer
    Ange koden från bilden:
    captcha