Skicka till en kollega
Efterfrågan påverkar utbud
13.08.2018

Specta håller på att investera i produktion.

Den 10 augusti ingick Kostroma oblast och företagsgrupp Specta ett investeringsavtal i stad Kostroma. Enligt avtalet ska Specta investera drygt 231 miljoner rubel och investeraren beviljas förmånsbehandling av den regionala styrelsen.

 Den nya produktionslinjen av PET-band som tas i bruk på företaget ska medföra årlig ökning i produktion med 3 tusen ton och nya lagringslokaler för ytterligare är redan under uppbyggnad. Tjugo nya jobb kommer att skapas.

Dessutom är det är ännu en insats i landets ekologiska situation, eftersom dessa linjer tillverkar förpackningsband av återvunnet material – bearbetade PET-flaskor.

 Närvarande vid tecknandet av avtalet var den regionala styrelsen ledd av guvernören S.K.Sitnikov, representanter för företagsgrupp Specta med företagets VD Erik Helin, chefer för ledande företag i Kostroma oblast, samt en stor delegation av affärsmän från Finland och Finlands extraordinära och befullmäktigade ambassadör i Ryssland Mikko Hautala.

Företaget Spectas tillverkning har blivit ett exempel för framgångsrik samverkan mellan Finland och Ryssland. Med den finska delegationen kom flera affärsmän som skulle starta egna företag i Kostroma oblast. Deras bekantskap med tillverkning av förpacknings- och märkningsmaterial, arbetsmiljö i regionen har bekräftat riktigheten i deras avsikter.

Mikko Hautala, Finland ambassadör i Ryssland:

För varje utländsk investerare är det viktigt hur den regionala makten ser på de där investeringarna, vilket stöd de kan få. Det hjälper utan tvekan väldigt mycket att den regionala styrelsen har förståelse för eventuella investerares behov och frågor, utmaningar och problem.

Erik Helin, VD av företagsgrupp Specta:

Jag önskar att hundratals sådana företag som oss skulle etableras här i Kostroma oblast. Jag hoppas att VolgaStrap blir ett bra exempel. Om vi investerar i en ny tillverkningslinje måste vi granska problemet i dess helhet. Det gäller bl.a. uppbyggnad av nya förrådslokaler och logistik, samt inköp av utrustning.

The video: Efterfrågan påverkar utbud

 
 
 
Kontakta oss

    Kontakta oss
    Om du vill veta mer om varornas kostnad, leveranstider, kampanjer, lämna din feedback, förslag och kommentarer
    Ange koden från bilden:
    captcha