Skicka till en kollega
Certifieringsrevisionen klar!
27.02.2020

I februari år 2020 genomgick Spectas tillverkningsavdelning ”VolgaStrap” aktiebolaget certifieringsrevisionen av DNV företaget. ”VolgaStrap” är beläget i stad Kostroma och tillverkar förpackningsband.

Omcertifiering har genomförts enligt följande standarder: ISO 9001 (ledningssystem för kvalitet) och ISO 14001 (miljöledningssystem).

I samband med att OHSAS standarden kommer att upphävas och fr.o.m den 21 mars 2021 ska en ny standard ISO 45001 lanseras i Europa, har företaget genomgått certifiering som gäller övergång av ledningssystem för arbetsmiljö från OHSAS 18001 till ISO 45001. Dessa åtgärder möjliggör ytterligare leveranser till Europa i framtiden.

Nya certifikat med giltighetstid upp till 2023 utfärdas i slutet av mars.

Omcertifieringsrevision som innebär förnyande av certifikat av företagets ledningssystem genomförs en gång per 3 år. Den regelbundna revisionen, som godkänner befintliga ledningssystem, hålls årligen. Under sådan revision granskas processer på företaget utväljande. På så sätt har man ständig koll på ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö på Spectas tillverkningsavdelning ”VolgaStrap”.

Kontakta oss

    Kontakta oss
    Om du vill veta mer om varornas kostnad, leveranstider, kampanjer, lämna din feedback, förslag och kommentarer
    Ange koden från bilden:
    captcha