Skicka till en kollega
Meddelandet om skydd av personliga uppgifter för arbetssökande
Skriv ut

Version 1.0Giltigt datum: 25 mars 2020

Introduktion

Vi är beslutna att respektera din integritet. Vi ska betrakta tillhandahållen personlig information som konfidentiell och behandla dem endast enligt gällande lagstiftning. Denna integritetspolicy har upprättats i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och bästa internationella metoder inom skyddet av personuppgifter.

I denna integritetspolicy beskriver vi hur Specta Group (nedan “vi” eller “Specta“) behandlar personuppgifterna av dig som arbetssökande (nedan “du“).

Det enskilda företaget som behandlar direkt dina personuppgifter och fungerar som en regulator beror på det territorium där du söker ett jobb:

Kontakter

Om du har frågor angående vår dataskydds- och integritetspraxis, kan du kontakta oss när som helst på privacy@specta.com

Innehåll

 1. Introduktion
 2. Kontakter
 3. Innehåll
 4. Vilken information behandlar vi och för vilket syfte?
 5. Hur samlar vi dina personuppgifter?
 6. Vem har tillgång till dina personuppgifter?
 7. Vilka preferenser och rättigheter angående dina personuppgifter har du?
 8. Hur säkerställer vi säkerheten för dina personuppgifter?
 9. Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?
 10. Vilka är våra databehandlingsprinciper?
 11. Vad ska vi göra om personuppgifter läcker ut?
 12. En detaljerad lista över personuppgifter, syften, villkor och juridiska skäl (tabell)

1. Vilken information behandlar vi och för vilket syfte?

Vi arbetar hårt för att göra processen för personuppgiftsbehandling öppen. Vi behandlar uppgifterna som du har tillhandahållit när du sökte jobb hos oss eller på din initiativ.

Listan över de uppgifter som vi behandlar om dig, tredje parter som vi delar uppgifterna med, samt över de tidsperioder under vilka vi bearbetar data, finns i tabellen i avsnitt 9 nedan i dokumentet.

Om vi senare beslutar att använda dina personuppgifter på ett annat sätt, kommer vi att informera dig i förväg så att du kan utöva dina rättigheter som ett subjekt för personuppgifter.

Vi behandlar inte några speciella kategorier av personuppgifter som är relaterade till brottsliga anklagelser eller brott. Vi använder inte dina personuppgifter för automatiserade beslut som föreskrivs i artikel 22 i GDPR.

Om du inte tillhandahåller någon av de personuppgifter vi behöver, kan vi följaktligen inte fatta ett välgrundat beslut angående ditt kandidatur som arbetssökande.

2. Hur samlar vi dina personuppgifter?

Vi samlar in dina personuppgifter direkt från dig när du skickar in вшее CV eller under intervjuт med dig. Om du tillhandahåller informationen om dina konton i sociala medier, kommer vi att granska kontonas innehåll.

3. Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Vi använder servrar i Ryssland i vårt moderbolag (OOO Spectra Interpack) för lagring av all information, inklusive dokument och personuppgifter. I enlighet med vår företagspolicy kan vi dessutom behöva samordna vårt beslut angående ditt kandidatur som arbetssökande med vårt moderbolag och dela ditt CV med alla företag inom Specta-gruppen (OOO Specta Interpack, Specta Strap Oy, Specta Ruhr GmbH).

Eftersom Ryssland inte är erkänt som ett land som tillhandahåller en tillräcklig skyddsnivå för personuppgifter för behandling av personuppgifter i enlighet med EU-standarder, garanterar vi tillgången till lämpliga säkerhetsåtgärder som finns i artikel 46 i GDPR.

4. Vilka preferenser och rättigheter angående dina personuppgifter har du?

Enligt tillämpliga lagen har du full laglig rätt till att:

Om du vill använda en av de här rättigheterna, vänligen kontakta oss genom privacy@specta.com. Vi ska göra allt möjligt för att uppfylla din begäran så snart som möjligt och i enlighet med tillämpliga lagen. I vissa fall kommer vi att behöva fortsätta lagra data för att tillhandahålla information till tillsynsmyndigheter, även om du har begärt att ta bort dina uppgifter. I detta fall kommer vi att ge dig extra information.

Du har full juridisk rätt också att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet:

5. Hur säkerställer vi säkerheten för dina personuppgifter?

Vi är ansvariga för att skydda dina personuppgifter med hjälp av en kombination av organisatoriska, tekniska och fysiska åtgärder. Uppgifterna om säkerhetsgaranti inkluderar strikta åtgärder för att förhindra obehörig åtkomst, förlust eller förstöring av dina personuppgifter både under överföringsprocessen och när denna process har slutförts.

Vid utbyte av data med tredje parter vidtar vi lämpliga organisatoriska och tekniska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Vi garanterar att sådana tredje parter är bundna av sekretesssförpliktelser och måste garantera uppgifternas säkerhet och sekretess.

Tyvärr, garanterar inget av överförings- eller lagringssystemen 100% säkerhet. Om du har någon anledning att tro att dina personuppgifter inte längre skyddas, ska du omedelbart kontakta oss.

6. Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter lagras så länge vi behöver dem för att uppfylla de syften för vilka dessa personuppgifter har samlats in, utom de fall när annat krävs eller tillåts enligt lagen. Om det inte finns något behov av dina personuppgifter, kommer de att förstöras utan möjlighet att återställa dem eller depersonalisera (dessa personuppgifter kommer nämligen inte längre att identifiera dig). Lagringsperioderna för dina personuppgifter anges i tabellen nedan i tabellen nedan i avsnitt 9.

7. Vilka är våra databehandlingsprinciper?

Vi behandlar dina personuppgifter med största respekt, därför följer vi strikt de bästa affärsmetoderna och principerna inom gällande lagar, när vi samlar in och behandlar dem, genom att:

8. Vad ska vi göra om personuppgifter läcker ut?

Om dina personuppgifter läcker ut, kommer vi utan något oskäligt dröjsmål och senast inom 72 timmar (om det är möjligt) efter att vi fått veta om det, att meddela den behöriga tillsynsmyndigheten om läckan av personuppgifter, med undantag av de fall när vi beslutar på rimliga grunder att en sådan läcka av personuppgifter kommer sannolikt inte att medföra någon risk för rättigheter och friheter av subjekt av personuppgifter.

Om det är sannolikt att en läcka av personuppgifter kommer att medföra stora risker i förhållande till dina rättigheter och friheter, skickar vi ett meddelande till ditt mejl (om du har tillhandahållt det).

9. En detaljerad lista över personuppgifter, syften, villkor och juridiska skäl (tabell)

NrSyfteLista över personuppgifterTredje part (inte SPECTA Group)BehandlingsperiodRättslig grund
1.Utvärdering av jobbansökningarFullständigt namn
E-postadress
Telefonnummer
Adress
Uppgifter om arbete / jobberfarenhet (anställning, anställningsperiod, jobbtitel / position, arbetsuppgifter och / eller prestationer)
Information om yrkesutbildning (utbildning / studier / utbildningsinstitution / organ / organisation, studieperiod, färdigutbildning och / eller förvarvade kvalifikationer och utbildningskurser)
Språkkunskaper, färdigheter och kompetenser
Information om konton i sociala medier
Annan information som tillhandahållas i CV, ett personligt brev eller annan dokumentation om jobbansökan
Information om resultaten av intervjun med en arbetssökande.
IngaUnder utvärderingen av jobbansökningar. Behandlingen av personuppgifter ska avslutas två veckor efter att vi fattar ett beslut.Ett välgrundat beslut är vår lagliga rätt.
Kontakta oss

  Kontakta oss
  Om du vill veta mer om varornas kostnad, leveranstider, kampanjer, lämna din feedback, förslag och kommentarer
  Ange koden från bilden:
  captcha